Skip to main content

 

เรื่องเล่าจากฟินแลนด์ ตอนที่ 1 : เป่าก่อนสตาร์ท

 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

 

 

ชายหนุ่มคนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานขับรถ ทุกครั้งที่จะออกรถเขามีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำ คือหยิบอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วก็เป่า หลังจากเอาเก็บไว้ข้างที่นั่งคนขับก็ออกรถเดินทางต่อไป เมื่อจอดรถดับเครื่องจะสตาร์ทออกรถเขาก็ต้องเป่าอีกครั้ง ทำเช่นนี้เสมอทุกครั้ง นี่คือเครื่องเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ

เพราะรถสาธารณะต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสาร การกำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติที่เข้มงวดจึงสำคัญ จะดื่มไม่ดื่ม จิบไม่จิบ ไม่มีใครรู้ แต่ต้องเป่าทุกครั้งก่อนสตาร์ท นี่คือแนวปฏิบัติที่คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติ และยังมีการติด GPD ขับตามที่กฎหมายกำหนด อุบัติเหตุรถโดยสารจึงมีน้อยมากๆ

บ้านเราออกกฎหมายเช่นนี้ไม่ยาก รถตู้โดยสารก็ถูกบังคับติด GPS แล้ว ปัญหาบ้านเรามีประการเดียวคือ การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องยากเย็นสุดๆของสังคมไทย

 

#ฟินแลนด์

#อุบัติเหตุ