รู้จักชาวเบงกาลี ชาติพันธ์ที่ถูกเหยียดตามชาวโรฮิงญา

Ghurabaa - The Strangers's picture

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

#รู้จักชาวเบงกาลี
#ชาติพันธ์ที่ถูกเหยียดตามชาวโรฮิงญา

ข่าวเรื่องโรฮิงญาที่พม่าพยายามจัดให้เป็นชาวเบงกาลีนั้น ทำให้ชื่อของชาติพันธ์ “เบงกาลี” ถูกกล่าวถึงขึ้นบ่อย น้ำเสียงที่ได้ยินจากฝ่ายพม่านั้นมีลักษณะเหยียด(ก็แน่นอนว่า เขาใช้เรียกชาวโรฮิงญา) ความรู้สึกนี้คงคล้ายๆ คนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกถึงความเป็นชนชาติที่ดูไม่พัฒนาของชาวเบงกาลี และถ้าสำรวจเสียงสะท้อนของชาวเบงกาลี พวกเขาก็ย่อมรู้สึกไม่พอใจต่อทัศนคติดังกล่าว #วันนี้เราจะมาทำความรู้จักชาวเบงกาลีสั้นๆ

คนเบงกาลีเกือบ #สามร้อยล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศบังคลาเทศไม่น้อยกว่า 160 ล้านคน(เป็นมุสลิม 89.8% เป็นฮินดู 8.3%) อยู่ในอินเดียในพื้นที่ “เบงกอลตะวันตก” ไม่น้อยในกว่า 80 ล้านคน (เป็นมุสลิม 27.01% เป็นฮินดู 70.54%) และกระจายไปอีกหลายประเทศ อย่างปากีสถาน(สองล้าน) ในตะวันออกกลาง(เกือบสามล้าน) เป็นต้น

ชาวเบงกาลีส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมก็จริง(ประมาณ 170-180 ล้านคน) แต่ชาวฮินดูแม้จะน้อยกว่าก็มีจำนวนไม่น้อยเลย(ประมาณ 70 -80 ล้านคน) ชาวเบงกาลีในเขตประเทศอินเดียส่วนใหญ่จะเป็นชาวฮินดู นับเป็นชาติพันธ์ที่ประกอบทั้งชาวมุสลิมและชาวฮินดู เพราะฉะนั้นการกล่าวถึงคำว่าเบงกาลีย่อมยังไม่ได้หมายถึงมุสลิมอย่างเดียว มีชาวฮินดูอยุ่จำนวนมากเช่นกัน แล้วยังมีชาวเบงกาลี​คริสเตียน(ห้าแสนคน) ชาวเบงกาลีพุทธอีก(ห้าแสนคน) แม้จะน้อยมากก็ตาม

ชาวเบงกาลี เป็นกลุ่มชาติพันธ์ขนาดใหญ่ติดระดับแนวหน้าของโลกระดับหลายร้อยล้านคน(เช่นเดี​ยวกับชาวจีน ชาวอาหรับ) ภาษาของเขาก็จัดเป็นภาษาใหญ่ มีวรรณกรรมมากมาย ภาษาของเขาติดผู้ใช้ Top 10 ของโลก เคยมีการเสนอให้เป็นภาษาราชการหนึ่งของสหประชาชาติ(แต่ไม่ถูกตอบรับ) แต่พวกเขาอาศัยอย่างหนาแน่นในพื้นที่เล็กๆ เป็นกลุ่มชนที่มีพื้นที่ติดกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาวเบงกาลีเป็นส่วนหนึ่งของชมพูทวีป พวกเขาพูดภาษาบังกาลี เป็นชนชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในชมพูทวีป รองจากชาวอินเดียที่พูดฮินดี-อูรดู(มีผู้พูดประมาณเกือบ 600 ล้านคน) สำหรับประเทศบังคลาเทศถือเป็นประเทศของชาวเบงกาลี เป็นประเทศที่ประชากรหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก พื้นที่มีเพียง 1.4 แสนตารางกม. (เล็กกว่าไทยเกือบสี่เท่า)

คนเบงกาลีเก่งๆ มีระดับโนเบลก็หลายคน ที่มีสามารถในด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ก็มีไม่น้อย ถึงระดับนิวเคลียร์ก็มี ไม่ได้มีภาพเฉพาะขอทานในสลัมแบบคนภายนอกจินตนาการกัน กวีที่มีชื่อเสียงก้องโลกชาวเบงกาลีคือ #รพินนารถ_ฐากูร ซึ่งเป็นชาวฮินดู ที่เป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล (สาขาวรรณกรรม) นอกจากนี้ยังมีชาวเบงกาลีของบังคลาเทศ ที่ได้รับรางวัลโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์ อย่าง #มุฮัมมัด_ยูนุส (ของบังคลาเทศ) และ #Amartya_Sen ชาวเบงกาลี ในอินเดีย ก็เคยได้รับรางวัลนี้ในสาขาเดียวกัน ชาวบังกาลีมีความสามารถอยู่มากมายทั่วมุมโลก อย่าง #สัลมาน_คาน ผู้ก่อตั้ง Khan Academy พ่อแม่ของเขาก็เป็นชาวบังคลาเทศ อพยพไปอยู่อเมริกา นับเป็นชาวเบงกาลีเช่นกัน

เราคงรู้จักชาวเบงกาลีดีขึ้น

เพจ Tarikh - ประวัติศาสตร์

 

Thai