คำนาซีฮะฮ ต่อเยาวชน โดย ดร. ฏอรีก สุวัยดาน

MuhammadNasir Albayan FatoniUniversity's picture

 

คำนาซีฮะฮ ต่อเยาวชน

 

โดย ดร. ฏอรีก สุวัยดาน จากประเทศคูเวต

 

 

คำนาซีหะฮฺแด่เยาวชน จาก Dr. Thariq Suwaidan , นักดาอีย์ จากประเทศคูเวต เป็นบทสรุป ปาฐกถาพิเศษของท่านในการสัมนาในงานสัปดาด์หนังสือที่อิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อ 21 กันยายน 2560

 

ตอนที่ 1

1. จงออกไป/ท่องไปบนหน้าแผ่นดินให้มากเถิดเพราะ คนที่หยุดนิ่ง คือ คนที่ไม่เรียนรู้ ไม่ศึกษา

2. จงลาและเว้นว่างสัก 1 ปี เมื่อจบชั้นมัธยมปลาย และ จบปริญญาตรี มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อชีวิต

3. จงออกไปหรือท่องไปบนหน้าแผ่นดิน นั้นต้องเพื่อทัศนศึกษา แสวงหาความรู้และประสบการณ์

4. จงไปออกไปศึกษาและเรียนรู้แนวคิดและศาสนาอื่นๆ หลังจากตนเองมีพื้นฐานในเรื่องอากีดะห์อิสลามมั่นคงแล้ว.

ตอนที่ 2 จงอ่าน

1. จงอ่านอย่างมีวิธีเพื่อจะได้เป็นคนที่มีระบบมากขึ้น คือ ต้องอ่านหนังสืออย่างน้อยเดือนละ 400 หน้า ใครที่อยากเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงต้องอ่านอย่างน้อยเดือนละ 7-8 เล่ม ส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องวิชาชีพของตนเอง อีกส่วนจะเป็นเรื่องอื่นๆ

2. ต้องอ่านให้เร็ว เพื่อประหยัดเวลาของตนเอง

3. เขาต้องอ่านส่วนที่เป็นหลักคิดของผู้เขียน และส่วนที่เราเห็นต่างและไม่เห็นด้วย

 

ตอนที่ 3 การวางแผนชีวิต

 

1 จงวางแผนชีวิตตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มสาว อย่ารอวางแผนตอนเป็นผู้ใหญ่แล้ว ให้เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่มัธยมปลาย เพราะ นั่นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด

2. จงมุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนและพัฒนาตนเอง อย่าไปหมกมุ่นกับปรัชญาที่เพ้อฝัน เข้าใจยาก

3. อย่าทำอะไรตามกระแสหรือตามความคิดของผู้อื่น

4. การอดทนจะเกิดผลดีต่อชีวิตมาก

 

ตอนที่ 4 ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิมๆให้ดีขึ้น

1. อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า

2. อย่ากลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้น จนไม่กล้าทำอะไร

3. เมื่อทำอะไรล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสำเร็จ ให้รีบลุกขึ้นมาใหม่ จงเอาความล้มเหลวดังกล่าวมาเป็นบทเรียน จงสอบถามผู้รู้ให้มาก เพราะ นักคิดที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ชอบซักถาม

 

ตอนที่ 5 ความสัมพันธ์กับผู้อื่น

 

1. จงอดทนต่อความเจ็บปวด

2. จงเชื่อถือและไว้วางใจต่อเพื่อนมนุษย์ อย่าทำลายความเชื่อถือ

3. อย่ารีบตัดขาดและทำลายความสัมพันธ์ที่ดี

4. รู้จักคบมิตรหรือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิด เลือกคบคนดีและเก่ง อย่ามีเพื่อนให้มากเกินไปจนไม่มีเวลาเรียน

 

ตอนที่ 6 การวางแผนทางการเงิน

 

1. ให้วางแผนเพื่อเพิ่มรายได้ทุกๆ 3 ปี จนเมื่ออายุ 46ปี มีฐานะการเงินมั่นคง

2. ให้วางแผนในเรื่องการครอบครองทรัพย์สินให้เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ปี

3. เริ่มต้นวางแผนการเงินเมื่อตอนชราและเกษียณอายุตั้งแต่ปัจจุบัน

4. จงหัดเริ่มต้นลงทุน ตั้งแต่ 30 ปี

 

ตอนที่ 7 แบบแผนของชีวิต

 

1. จงดูแลและปกป้องครอบครัวให้ดี

2. หลักการสำคัญกว่าอารมณ์ความต้องการ

3. เสรีภาพเป็นสิทธิอันชอบธรรมของมนุษย์ทุกคน

4. สมองหรือสติปัญญาของเรามิได้มีไว้เพื่อขาย ท่านไม่สามารถขายความคิดของท่านให้แก่เชค นักวิชาการ พรรคการเมือง กลุ่มองค์อิสลามใดๆได้

 

ท่านจบคำนาซีฮัตของท่านด้วยประโยคทอง ว่า “ อายุของเรานั้นสั้น ชีวิตเราแสนสั้นเหลือเกิน แต่ในขณะเดียวกัน ชีวิตนั้นช่างงดงาม ท่านทั้งหลายจงอย่าคิดว่า ชีวิตนั้นเป็นความทุกข์”

 

สรุปความจาก www.dakwatuna.com

 

Thai