เมื่ออัลกุรอานกล่าวถึงชะตาชีวิตกำหนดผ่านดีเอ็นเอ โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

Halal CU PTN's picture

 

เมื่ออัลกุรอานกล่าวถึงชะตาชีวิตกำหนดผ่านดีเอ็นเอ

 

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน

 

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

 

วิทยาการด้านพันธุศาสตร์พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มาถึงวันนี้คนเรารู้จักสารที่กำหนดพันธุกรรมของมนุษย์ว่ากันตั้งแต่เพศ รูปร่างหน้าตา ส่วนสูง บุคลิกลักษณะ พฤติกรรม อุปนิสัย ไปจนกระทั่งชะตาชีวิต (มิใช่โชคชะตาหรือชะตากรรม) ที่เกิดขึ้นกับอนาคตที่แปรเปลี่ยนไปตามวัยโดยมีสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ตลอดจนการเลี้ยงดูเข้ามามีอิทธิพลร่วมด้วยมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่บุคคล

ในส่วนของพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่ว่านั้นทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในสายดีเอนเอภายในนิวเคลียสของเซลล์โดยใช้สารเบสแค่สี่ตัวเท่านั้นเป็นตัวกำหนดรหัสโดยจับกันเป็นคู่ได้จำนวนมากมายถึง 3 พันล้านคู่ สร้างเป็นยีนที่นำไปสู่การสร้างโปรตีนทำงานก่อเกิดบุคลิกลักษณะดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 25,000 ยีน ทั้งหมดนี้กำหนดโดยคู่เบสไม่ถึงร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือทำหน้าที่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับยีน ทั้งยังมีอีกมากมายที่ไม่รู้หน้าที่ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าชะตาชีวิต (destiny) โดยนักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมสมัยใหม่เชื่อว่าสัดส่วนไม่น้อยถูกกำหนดโดยสิ่งที่ซ่อนอยู่ในดีเอ็นเอ ความรู้ความเข้าใจทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงสองร้อยปีที่ผ่านมา ทั้งรู้รายละเอียดมากขึ้นจากความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ปลายศตวรรษที่ 20 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนี้เอง

พันธุกรรมมนุษย์แต่ละคนครึ่งหนึ่งมาจากมารดาอีกครึ่งหนึ่งมาจากบิดา ทว่าอิทธิพลในการสร้างทารกนั้นมาจากบิดามากกว่าเนื่องจากในการปฏิสนธิแต่ละครั้งตัวเลือกที่เป็นสเปิร์มจากฝ่ายบิดามีปริมาณมหาศาลนับจำนวนล้านเมื่อเทียบกับไข่จากฝ่ายมารดาซึ่งในสภาพปกติมีเพียงหนึ่ง ดีเอ็นเอครึ่งหนึ่งจากฝ่ายบิดาจึงแสดงบทบาทอย่างสำคัญในการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าชะตาชีวิตของทารกที่ปฏิสนธิขึ้น ไม่น่าเชื่อเลยว่าข้อเท็จจริงนี้มีปรากฏไว้แล้วในอัลกุรอานเมื่อนาน 1,400 ปีล่วงมาแล้ว

 

مِن نُّطۡفَةٍ خَلَقَهُ ۥ فَقَدَّرَهُ

“จากเชื้ออสุจิหยดหนึ่ง พระองค์ทรงบังเกิดเขาแล้วกำหนดสภาวะแก่เขา” อะบะซะ 80:19

 

อัลกุรอานอายะฮฺนี้ใช้คำว่า “ฆ็อดดะรอฮุ” ซึ่งมีหลายความหมายตั้งแต่ สัดส่วน จัดการ กำหนด วางแผน ขีดเส้นสู่อนาคต จะบอกว่าคำๆนี้คือการกำหนดชะตาชีวิตซึ่งแน่นอนโดยอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ก็ไม่ผิด อัลกุรอานอายะฮฺนี้หากให้นักพันธุศาสตร์มุสลิมอธิบายด้วยความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ย่อมหมายถึงว่าการกำหนดจากอัลลอฮฺนั้น สเปิร์มนอกจากจะเป็นส่วนสำคัญทำให้มนุษย์คนหนึ่งบังเกิดขึ้นแล้วยังกำหนดไปจนถึงชะตาชีวิตในอนาคตของมนุษย์ผู้นั้นด้วย หรือนี่คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่ากฎแห่งสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ในศรัทธาของอิสลาม มุสลิมในอดีตอาจเข้าใจความหมายของอายะฮฺนี้อย่างหนึ่ง แต่ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เทคโนโลยีและวิทยาการที่พัฒนาสูงขึ้น คำอรรถาธิบายจึงลงลึกถึงรายละเอียดเชื่อว่าอีกไม่นานคงล่วงรู้ถึงกลไก นับวันอัลกุรอานยิ่งเปิดเผยสัจธรรมให้พวกเราได้เรียนรู้ น่าอัศจรรย์เหลือเกิน

 

Thai