มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018

Ustaz Shukur's picture

 

มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018

โดย อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ)

 Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur
 

           

 

                ด้วย พระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์พระองค์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขจงมีแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีแด่ผู้อ่านทุกคน

                โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ ร่วมกับ  International Schools Network เชิญโรงเรียนประเทศอาเซียนทั้งรัฐและเอกชน ทั้งประเทศไทย  มาเลเซีย  บูรไน  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ ร่วมงาน มหกรรมวิชาการนานาชาติ 2018 International Academic Festival (IAF) 2018   ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

                มหกรรมวิชาการครั้งนี้ มีการทดสอบพระมหาคัมภีร์กุรอานประเภท กอรี (ชาย) กอรีอ๊ะ (หญิง)และอนาชีด ภาษาอาหรับประเภททีม  อายุไม่เกิน 18 ปี การเล่านิทานพื้นบ้านของแต่ละประเทศ หรือชุมชนแฝงด้วยข้อคิด  ภาษาอาหรับ  มลายูและอังกฤษ 2 ระดับ กล่าวคือ  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ในงานยัง นิทรรศการ ด้านภาษา ไทย  อังกฤษ มลายู และอาหรับ และวัฒนธรรมอาเซี่ยนจากสถาบันการศึกษาไทยและอาเซี่ยน

              เป้าหมายหลักเพื่อแลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม  พัฒนาทักษะอัลกุรอาน  ภาษามลายู อาหรับและอังกฤษ  เริ่มสมัครวันนี้ถึง 15  มกราคม 2561  ติดต่อได้ที่นายอับดุลสุโก  ดินอะ,นางสาวรุ่งทิวา  หลงโดยและนางสาวฮิลมียะห์  สาเม๊าะ   INTERNATIONAL ACADEMIC FESTIVAL 148 M.8 Sakom, Chana, Songkhla. Thailand Tel: 074536370     Fax: 074536370 HP: +66815412281, +6689-7359279 Email: shukur2003@yahoo.co.uk, saosan_1989@hotmail.com, sainiess2013@hotmail.com

 

 

IAF2018:  International Academic Festival 2018

By : Ustaz Abusshakur bin Syafie(Abdulsuko Din-a)

In the name of Allah the most gracious and the most merciful. Praise be to Him, the Lord of the World. May peace be always on Prophet Muhammad, the messenger of Allah, his families, companions, and followers. A warm hello to all readers.

Chariyatham Suksa Foundation School along with the International Schools Network invite all states and private ASEAN schools from Thailand, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia and the Philippines. The International Academic Festival (IAF) 2018 will be held on February 6-7, 2018 at Chariyatham Suksa Foundation School, Sakom Sub-district, Chana District, Songkhla Province, Southern Thailand.

This program is composed of an exhibition of Thai, English, Malay, Arabic and other ASEAN Culture booth. The competitions in this program are; Reciting Al-Qur’a Competition for male and female, An-Nasheed Choir in Arabic language (participants aged are not exceeded 18years old on the day of competition), and Story Telling Competition in Arabic, English and Malay Language for Primary and secondary level, which Folklores and Moral Story are very welcomed.

The main goal is to exchange cultural practices. Improve the Malay, Arabic, and English languages skills. The registration is opened until January 15, 2018. For further information, please contact :
Mr. Abdul Suko Dina (shukur2003@yahoo.co.uk ) as Head of IAF 2018 Committee 
Ms. Rungtiwa (sainiess2013@hotmail.com) as head of Intensive Arabic English Program
Ms. Hilmiyah (saosan_1989@hotmail.com ) as Committee of IAF 2018
INTERNATIONAL ACADEMIC FESTIVAL Office
148 M.8 Sakom, Chana, Songkhla. Thailand 
Tel: 074536370 Fax: 074

 

หมายเหตุ

1.  ชมสรุปการจัดมหกรรมวิชาการนานาชาติครั้งที่ผ่านมา

https://www.youtube.com/watch?v=yWKGKjf-0Io

2.  ดาวโหลดใบสมัคร

EDITED-IAF-2018-Concept-paper

EDITED-IAF-2018-Invitation-letter

 

 

File attachment: 
Thai