รู้จัก นักดาราศาสตร์มุสลิม รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง

Patani Society's picture

 

รู้จัก นักดาราศาสตร์มุสลิม รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวิชาดาราศาสตร์อิสลาม เป็นวิชาเลือก ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มากว่า 20 ปีแล้ว ทำให้วิทยาเขตปัตตานีมีการจัดค่ายโอลิมปิกดาราศาสตร์ และเป็นที่ตั้งศูนย์ดาราศาสตร์ 1 ใน 13 ศูนย์ของประเทศ เป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนให้ มูลนิธิ สอวน. เลือก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 11 ในระหว่าง 12-21 พฤศจิกายน 2560 ที่จังหวัดภูเก็ต และอาจารย์เป็นหนึ่งในกรรมการฝ่ายวิชาการการจัดการแข่งขันครั้งนี้

รศ.นิแวเต๊ะ กล่าวว่า เรื่องของดาราศาสตร์แม้ถูกมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว มีผู้สนใจเรียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังน้อยมาก แต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมมนุษย์โดยที่เราไม่ค่อยรู้ตัว และเกี่ยวข้องกับชนทุกเชื้อชาติทั่วโลกมาแต่ครั้งโบราณ โดยเฉพาะวิถีของอิสลามที่ต้องเกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์มาเป็นเวลานานแล้ว เช่น ชาวมุสลิมเมื่อจะละหมาดจะดูตำแหน่งของดวงอาทิตย์เป็นหลัก เปรียบเหมือนกับนาฬิกา เช่น จะละหมาดเมื่อดวงอาทิตย์ตกก็ต้องรู้ว่าดวงอาทิตย์ตกกี่โมง เมื่อถือศีลอดต้องดูดวงจันทร์ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นเรื่องของดาราศาสตร์ การละหมาดต้องหันไปทางเมืองเมกกะ การหาทิศก็ต้องใช้ความรู้ทางดาราศาสตร์เช่นกัน เพียงแต่องค์ความรู้แต่ครั้งโบราณอาจไม่มีความแม่นยำเท่าที่ควร จึงได้นำความรู้ดาราศาสตร์สมัยใหม่มาเป็นวิชาการเรียนการสอนและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำขึ้น

“เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสนใจด้านดาราศาสตร์กันมาก แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างทำให้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการอาจสู้เยาวชนจากส่วนกลางไม่ได้ แต่เขาก็มีความพยายามและเคยได้รับรางวัลในการแข่งขันมาบ้างพอสมควร”

ปัจจุบัน รศ.นิแวเต๊ะ หะยีวามิง เกษียณอายุราชการ แต่ยังคงเป็นอาจารย์ดาราศาสตร์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

 

#PATANISOCIETY

 

Thai