“เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก” 22 ภาคประชาสังคมร่วมจัด วันสิทธิเด็กในพื้นที่ความขัดแย้ง

Patani Society's picture

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ฝูงชน

 

“เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก” 22 ภาคประชาสังคมร่วมจัด วันสิทธิเด็กในพื้นที่ความขัดแย้ง

19 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน ตึกวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภาคประชาสังคม 22 องค์กรร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “กิจกรรมการรณรงค์เรื่องสิทธิเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง ครั้งที่ 3 Child Rights Day 2017/HakHakAnak

ซึ่งในปีนี้ ทุกองค์กรทุกคนมีวัตถุประสงค์ที่ว่า “เราจะก้าวไปด้วยกันเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็ก”เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กให้เด็กได้รับสิทธิต่างๆ

สำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้สิทธิเด็กสำหรับเด็ก กิจกรรมวิชาการซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ปกครอง/ผู้ใหญ่ โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ร่วมเวที ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ตัวแทนจากองค์กรปกป้องคุ้มครองเด็กโดยองค์กรพัฒนาเอกชน (Safety net) รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในส่วนเวทีกลางจะเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็กและการแสดงต่างๆ ของเด็ก

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) กล่าวว่า วันนี้นับว่าเป็นวันดีอีกครั้งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีกิจกรรมดีๆ วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีลูกโป่งหลากสี่มาร่วมกันเพื่อให้เกิดร้อยยิ้มของเด็กๆ ซึ่งเขาเหล่านั้นคือต้นกล้าของประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติทั้งหมดและวันนี้ทุกคนจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นฮีโร่ได้และคนที่เป็นฮี่โร่นั้นจะต้องมีความรับผิดชอบ เนื่องจากอำนาจที่ยิ่งใหญ่นั้นจะมากับความรับผิดชอบ ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน

น.ส.พาดีละห์ นิโซ๊ะ ผู้ดูแลโครงการกล่าวว่า "สำหรับงานนี้มีการทำเสื้อปักอักษร "เด็กต้องมาก่อน" ที่ทำขึ้นในงานนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเสื้อแขนยาวตกที่ราคาตัวละ 220 บาท แขนสั้นตัวละ 200 บาท มีสีดำกับสีขาว ตอนนี้ยอดทำเสื้อ 500 ตัว ขายไปแล้ว 300 ตัว เหลืออีก 200 ตัว หากใครที่สนใจที่อยากจะสนับสนุนซื้อเสื้อในวันงานสิทธิเด็กสากล สามารถสั่งจองและซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งงบสนับสนุนทั้งหมดที่เราได้มาในการทำกิจกรรมจะนำมาเป็นทุนสนับสนุนการ ซื้อ อุปกรณ์และของรางวัลให้กับเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมงานและมาแลกเปลี่ยนในวันงานนี้ เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 

#PATANISOCIETY

Thai