มุสลิมที่แท้จริงนั้นคือ ผู้ที่ให้ความปลอดภัยแก่มุสลิมคนอื่นจากลิ้นและมือของเขา โดย บาบออิสมาแอล สปันญัง อัลฟาฎอนีย์

ลมหายใจจากแผ่นเหลือง's picture

 

 

"มุสลิมที่แท้จริงนั้นคือ ผู้ที่ให้ความปลอดภัยแก่มุสลิมคนอื่นจากลิ้นและมือของเขา"

นี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมหมัดได้ให้ความหมาย ต่อคำว่า มุสลิม ผู้ที่ยอมสิโรราบต่อพระเจ้าโดยสมบูรณ์ เขาจะเชื่อฟังคำสอนที่ท่านนบีมุฮัมหมัดได้สาธยายเอาไว้ คือเมื่อสิโรราบต่อพระเจ้า ลิ้นเเละมือของเขาจะห่างไกลจากการละเมิดผู้อื่น ผู้อื่นจะปลอดภัยจากมือเเละลิ้นของเขา

ในที่นี่หมายถึง มุสลิมที่สมบูรณ์เเล้ว เขาวัดกันตรงจุดนี้ เราก็สามารถนำมาวัดกับตัวเราเองได้เช่นกัน เเสดงว่า ยังไม่นับว่าเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นัก ถ้าหากเรายังกล่าวหาคนอื่นลับๆ เเละละเมิดผู้อื่นเป็นอาจิณ ถึงเเม้เรามีกาลีมะฮฺ ก็ตาม เเสดงถึงความอ่อนเเอภายในของเราเอง

ก็มีเช่นกันนะคนประเภทที่ว่า เบื้องหน้าพูดสุภาพไพเราะน่าฟัง ชวนให้สนิทใจ เเต่พอลับหลังก็ตลบกันเสียๆหายๆต่อกันอย่างไม่ไว้หน้า ตรงกันข้ามกับมุสลิมที่สมบูรณ์ เขาจะไม่เผยความเสียหายของพี่น้องร่วมสายเชือก เว้นเสียเเต่ด้วยนาศีฮัตอันจรรโลงใจ ด้วยจิตใจบริสุทธิ์หวังดีต่อพี่น้องของเขาอย่างซื่อสัตย์

ขอให้เรารักกันด้วยความเมตตาจากพระองค์เถิด

 

- จากการสอนตัฟซีรนูรุ้ลเอียะห์ซาน ซูเราะฮฺ อาลี อิมรอน โดยบาบอ อิสมาแอล สปันญัง อัลฟาฏอนีย์ ถอดความโดย ฟากีร -

 

Thai