14 ปี ไฟใต้ ใช้งบไปแล้ว 290,901.6 ล้านบาท

Patani Society's picture

 

 

14 ปี ไฟใต้ ใช้งบไปแล้ว 290,901.6 ล้านบาท

นับตั้งแต่วันปล้นปืนเมื่อปี 2547 ถึงตอนนี้เวลาล้วนมาถถึง 14 ปีแล้ว หากย้อนไปดู ไปดูสถิติความรุนแรงตลอด 14 ปีที่ผ่านมา มีความรุนแรงทุกประเภทเกิดขึ้นทั้งสิ้น 15,164 เหตุการณ์ แยกเป็น การก่อความไม่สงบ หรือคดีความมั่นคง จำนวน 9,823 เหตุการณ์ (เรียกว่ามีสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของเหตุรุนแรงในภาพรวม) อาชญากรรมทั่วไป หรือความขัดแย้งส่วนตัว จำนวน 3,982 เหตุการณ์ และเหตุการณ์ที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดอีก 1,359 เหตุการณ์

เราตีกรอบพิจารณาเฉพาะความรุนแรงที่เกิดจากการก่อความไม่สงบ ที่เรียกว่า "คดีความมั่นคง" จะพบว่ามีรูปแบบความรุนแรงที่หลากหลาย และมีสถิติตัวเลขที่น่าใจ แยกเป็น

- โจมตีฐานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ 41 เหตุการณ์

- ซุ่มโจมตี 191 เหตุการณ์

- ยิงด้วยอาวุธปืน 4,235 เหตุการณ์ (ยิงผู้บริสุทธิ์ ยิงเด็ก ผู้หญิง ครู ชาวสวนยาง)

- ระเบิด 3,439 เหตุการณ์

- วางเพลิง (เผาโรงเรียน / ส่วนราชการ / บ้านเรือน / ตู้โทรศัพท์ ฯลฯ) 1,505 เหตุการณ์

- ฆ่าด้วยวิธีทารุณ (ตัดคอ / เผา) 92 เหตุการณ์

- ประสงค์ต่ออาวุธ 176 เหตุการณ์

- ชุมนุมประท้วง 65 เหตุการณ์

- ทำร้าย 48 เหตุการณ์

- อื่นๆ 31 เหตุการณ์

ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวม "เหตุก่อกวน" เช่น ยิงรบกวน, ขว้างระเบิดเพลิง, เผายางรถยนต์, โปรยตะปูเรือใบ, ตัดต้นไม้ขวางถนน หรือถอดน็อตรางรถไฟ ซึ่งการก่อกวนเหล่านี้เกิดขึ้นไม่น้อยเช่นกัน นับรวมได้ 3,542 เหตุการณ์

แน่นอนว่าเมื่อเกิดความรุนแรง ก็ต้องมีความสูญเสียตามมา ทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ โดยความสูญเสียรวมจากทุกเหตุการณ์ ทั้งก่อความไม่สงบ อาชญากรรมทั่วไป และความขัดแย้งส่วนตัว รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 7,666 คน บาดเจ็บ 13,115 คน

ในจำนวนนี้แยกตามสถานะบุคคลหรืออาชีพได้ดังนี้

- ตำรวจ เสียชีวิต 384 นาย บาดเจ็บ 1,574 นาย

- ทหาร เสียชีวิต 570 นาย บาดเจ็บ 2,701 นาย

- ครู เสียชีวิต 109 คน บาดเจ็บ 130 คน

- พนักงานการรถไฟ เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 42 คน

- ผู้นำท้องถิ่น เสียชีวิต 239 คน บาดเจ็บ 167 คน

- ผู้นำศาสนา เสียชีวิต 21 คน บาดเจ็บ 24 คน

- ประชาชน เสียชีวิต 2,557 คน บาดเจ็บ 5,856 คน

- คนร้าย เสียชีวิต 64 คน บาดเจ็บ 7 คน

จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงมากที่สุด คือ ประชาชนทั่วไป รองลงมาคือทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น และครู

ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือ การใช้จ่ายงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในมิติงานความมั่นคงและงานพัฒนา พบว่านับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 จนถึงปีล่าสุด คือปีงบประมาณ 2561 รวม 15 ปีงบประมาณ ใช้จ่ายงบดับไฟใต้ไปแล้วราวๆ 3 แสนล้านบาท แยกแยะเป็นรายปีงบประมาณได้ดังนี้

ปี 2547 - 13,450 ล้านบาท

ปี 2548 - 13,674 ล้านบาท

ปี 2549 - 14,207 ล้านบาท

ปี 2550 - 17,526 ล้านบาท

ปี 2551 - 22,988 ล้านบาท

ปี 2552 - 27,547 ล้านบาท

ปี 2553 - 16,507 ล้านบาท

ปี 2554 - 19,102 ล้านบาท

ปี 2555 - 16,277 ล้านบาท

ปี 2556 - 21,124 ล้านบาท

ปี 2557 - 25,921 ล้านบาท

ปี 2558 - 25,744.3 ล้านบาท

ปี 2559 - 30,886.6 ล้านบาท

ปี 2560 - 12,692 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)

ปี 2561 - 13,255.7 ล้านบาท (เฉพาะงบแผนงานบูรณาการฯ)

รวมทั้งสิ้น 290,901.6 ล้านบาท

ข้อมูลจาก สำนักข่าว nation

รูปภาพจาก เพจคืนคุณแผ่นดิน

 

#PATANISOCIETY

 

Thai