หมายเหตุชาวเติร์ก

Ghurabaa - The Strangers's picture

 

#หมายเหตุชาวเติร์ก

ชนชาติที่มาทีหลังอาหรับ แต่ครองอำนาจในฐานะนักรบให้กับโลกอิสลามมาตลอดพันปีคือชาวเติร์ก ... พวกเขาเป็นกลุ่มชาติพันธ์ขนาดใหญ่และมีใบหน้าที่แตกต่างกัน เพราะพวกเขากำเนิดในพื้นที่ที่เรียกว่ายูเรเชีย(รอยต่อระหว่างยุโรปและเอเชีย ที่เรียกว่า เอเชียกลางหรือตุรกีสถาน)

เติร์กบางเผ่าเหมือนคนจีน(อย่างคาซักสถาน) บางเผ่าเหมือนฝรั่ง(อย่างเติร์กในยุโรป และตุรกีส่วนใหญ่) บางเผ่าหน้าตาไปทางแขกเปอร์เซียมากกว่า(อย่างเติร์กแมนิสถาน) บางเผ่าผสมผสานเป็นแขกผสมฝรั่งผสมจีน(อย่างพวกอุสเบคกิสถาน)

หน้าตาแบบใดแบบหนึ่งบอกความเป็นเติร์กไม่ได้ เพราะพวกเขาอยู่ในรอยต่อ 3 ด้าน ด้านหนึ่งเป็นยุโรปตะวันออก ด้านหนึ่งเป็นจีนตะวันตก และอีกด้านเป็นเปอร์เซีย ... พวกเขาผสมผสานมองโกลที่มาจากด้านจีนตะวันตกเข้าไปเยอะมาก และอาจถือว่าเป็นกลุ่มที่ครอบเอาชาวมองโกลเข้าไปด้วย พวกเขายังผนวกความเป็นเปอร์เซียไว้มาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมและภาษา ... การทำงานร่วมกับอาหรับ ทำให้เติร์กคลุกคลีและแชร์อำนาจการปกครองร่วมกับอาหรับมานาน อาจถือเป็นกลุ่มชาติพันธ์เดียวของโลกมุสลิมที่ได้มีอำนาจปกครองกว้างขวางที่สุด พวกเขาคือผู้ปกครองของจักวรรรดิอุษมานียะฮฺ(เติร์กอุษมานียฺ)และผู้ปกครองจักรวรรดิโมกุล(เติร์กเจงกาไต) ก่อนหน้านั้นเคยเป็นผู้ปกครองของราชวงศ์ที่ทรงอิทธิพลมากอย่างมัมลูก(อิยิปต์และชาม)และสัลญูก(เขตเปอร์เซีย) ...

การเป็นชนชาติที่อยู่รอยต่อระหว่างฝรั่ง จีน และเปอร์เซีย กลายเป็นลักษณะพิเศษขึ้นมา... ความเป็นเติร์กนั้น แม้ภาษาย่อยๆ ของเติร์ก จะไม่เหมือนกัน แต่ผูกกันด้วยแหล่งกำเนิด(ยูเรเชีย)และรากเหง้าภาษาดั้งเดิม ความรู้สึกแบบนักรบในทุ่งหญ้า และเมื่อมาเป็นมุสลิม เกือบทั้งหมดก็เป็นสุนนี่แนวฮะนาฟี

 

@Ghurabaa' - The Strangers

 

ปล. กลุ่มเติรกิคมีการร่วมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศสายเติรกิคที่เรียกว่า “สภาเติรกิค” (The Turkic Council ) ที่ก่อตั้งในปี 2009 อีกด้วย ซึ่งเป็นความร่วมมือทางเศรฐกิจและวัฒนธรรม เป็นที่จับตามองถึงอนาคต

ส่วนในภาพเป็นหน้าตาของประธานาธิบดีสายเติรกิคคนสำคัญ

... แถวบนจากขวาไปซ้ายคือ Kazakhstan Turkey Uzbekistan (ทั้งสามประเทศถือเป็นประเทศเติร์กขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลมากที่่สุด)

... แถวล่างจากขวาไปซ้ายคือ Kyrgyzstan Turkmenistan

จริงๆ มีประเทศที่ถือว่าเป็นเติรกิคอีกคือ อาเซอร์ไบยาน(เป็นชีอะฮฺ) ที่ไม่ได้อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมทั้งดินแดนปกครองตนเองในรัสเซียอีกหลายแห่ง เช่น Tatarstan, Bashkortostan ซึ่งก็มีหลายล้านคน นับทั้งดินแดน Xinjiang Uyghur ในจีนด้วย

 

Thai