แถลงการณ์ประณามการก่อเหตุในตลาดพิมลชัย เทศบาลนครยะลา

Interaction's picture

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

แถลงการณ์ประณามการก่อเหตุในตลาดพิมลชัย เทศบาลนครยะลา

 

จากเหตุการณ์ระเบิดหน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตลาดสดพิมลชัยในเขตเทศบาลนครยะลา เมื่อช่วงเวลา 06.20 ของวันที่ 22 มกราคม 2561 ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บอีก 18 ราย นั้น

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจอย่างหาที่เปรียบมิได้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ประกอบด้วย

 

1. นางนารีรัตน์ แซ่ตั้ง

2. นางสุปรีดา เจนนฤมิตร

3. นายมะยากี แวนาแว

 

การก่อเหตุและสร้างความรุนแรงที่ไม่คำนึงถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นการกระทำการอันโหดร้ายต่อคนที่ไม่มีอาวุธและไม่ใช่เป็นคู่ต่อสู้ ถือเป็นการละเมิดสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ ที่มีสิทธิ์ มีชีวิตรอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำในพื้นที่ตลาด เป็นที่ซึ่งมีผู้คนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก กลุ่มคนที่กระทำจึงเป็นกลุ่มคนที่ควรถูกประณามจากสาธารณชนอย่างยิ่ง

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอวิงวอนไปยังผู้มีส่วนในการสร้างความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ

 

1. ขอให้รัฐจับกุมผู้ก่อเหตุในครั้งนี้โดยเร็ว พร้อมทั้งเตรียมพร้อมเพื่อมิให้มีการก่อเหตุซ้ำ

2. ขอให้ทุกฝ่าย และทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมของความขัดแย้ง เข้าร่วมพูดคุยสันติสุข หรือสันติภาพ โดยเร็ว

3. ขอให้กลุ่มก่อการหรือกลุ่มที่มีความเห็นต่างจากรัฐ และกลุ่มติดอาวุธ อื่น ๆ ในพื้นที่ ยุติการทำที่สร้างความรุนแรงต่อพลเรือน และผู้อ่อนแอ

4. ขอเรียกร้องให้องค์กรต่างๆ และพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศร่วมลงนาม หรือออกแถลงการณ์ ประณาม และแสดงให้เห็นว่า “ประชาชนไม่เอาความรุนแรง”

5. คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ร่วมออกแถลงการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมเหยื่อ และผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน

 

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ

22 มกราคม 2561

Thai