แถลงการณ์กรณีการละเมิดตลาดสดพิมล จังหวัดยะลา

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์กรณีการละเมิดตลาดสดพิมล จังหวัดยะลา

วันที่ 22 มกราคม 2561

 

ในวันนี้  22 ม.ค.2561 เมื่อเวลาประมาณ 06.20 น.เกิดเหตุระเบิดหน้าตลาดสดพิมลชัยหน้าร้านค้าส่ง ซอย 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในช่วงเช้าตลาดสดแห่งนี้มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายซื้อของเป็นจำนวนมากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านเขียงหมูที่มีพี่น้องพุทธจำนวนมากทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 2 คน และมีผู้บาดเจ็บจำนวน 23 คนโดยในจำนวนนี้มีผู้หญิงเสียชีวิต 2 คนและผู้หญิงได้รับบาดเจ็บ 15 คน

ขอแสงความเสียใจต่อผู้สูญเสียในเหตุการณ์ทุกกรณี  ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย พุทธ มุสลิม ฮินดู คริสต์  เจ้าหน้าที่หรือประชาชน ก็ไม่ควรมีใครละเมิดสิทธิในชีวิต  รัฐมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลใดก็ตามมาพรากชีวิตด้วยการกระทำที่โหดร้ายและการละเมิดต่อกฎหมายภายในประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การติดตามสืบสวนสอบสวนคดีนำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมมาลงโทษจะยุติวงจรความรุนแรง และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสันติภาพที่จะต้องมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย

เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายมีการยืนยันถึงสถานการณ์ความไม่สงบที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากตัวเลขจำนวนเหตุการณ์ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต และแนวทางของรัฐบาลที่จะใช้กระบวนการพูดคุยในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน จากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อเป็นการลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรงตอบโต้ต่อกัน ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายดำเนินการต่อไปนี้

1. ขอให้รัฐบาลนำคนผิดมาลงโทษโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เคารพหลักการด้านสิทธิมนุษชน  ปราศจากอคติ

2. ขอให้รัฐบาลศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนหลังจากที่ไม่เกิดมานานกว่า 7 เดือน และดำเนินการในการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขสาเหตุที่เกิดขึ้น

3. รัฐบาลจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายที่นำเสนอต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างสันติภาพโดยใช้แนวทางสันติวิธี

เราขอปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ขอให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานนี้เคารพในหลักการที่สำคัญคือหลักกฎหมายมนุษยธรรม และขอเรียกร้องต่อผู้ใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้         

1. ขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ความรุนแรงยุติการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลต่อพลเรือนและเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอาวุธตามอนุสัญญาเจนีวา ซึ่งเป็นกฎหมายสงครามหรือกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายต้องเคารพ

2. ขอเรียกร้องให้ผู้ใช้ความรุนแรงทุกกลุ่มทุกฝ่ายเข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพและแสดงเจตจำนงในการปกป้องประชาชนให้ประชาชนรับทราบในวงกว้าง

การยุติความรุนแรงต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและสาธารณะ โดยขอให้ประชาชนควรให้ความร่วมมือในกับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชน  และตระหนักว่ายังคงมีความขัดแย้งที่ต้องคำนึงถึงการสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองและชุมชนตลอดเวลา

ผู้ร่วมแถลงการณ์

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

มูลนิธิศักยภาพชุมชน

กลุ่มด้วยใจ

องค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี

ศูนย์ประสานเครือข่ายองค์กรประชาสังคมนราธิวาส

เครือข่ายชุมชนศรัทธา

นายมูฮัมหมัดอายุบ  เจ๊ะนะ

 

Thai