แถลงการณ์กรณีเหตุระเบิดที่ตลาดสดกลางเทศบาลนครยะลา

Nasib PATANI's picture

แถลงการณ์
สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)
กรณีเหตุระเบิดที่ตลาดสดกลางเทศบาลนครยะลา

สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดสดกลางเทศบาลเมืองยะลาเมื่อเช้าของวันที่ 22 มกราคม 2560 ไม่ว่าผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บจะนับถือศาสนาหรือจะมีเชื้อชาติใดก็ตาม ผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บก็เป็นประชาชนพลเรือนที่ไม่ได้เป็นผู้ใช้กำลังอาวุธของทุกฝ่าย ในทางกลับกันยังเป็นเป้าหมายทางการเมืองในการต่อสู้ของคู่ขัดแย้งหลักด้วยซ้ำ เพราะต่างก็อ้างว่าทำเพื่อประชาชนจะได้มีชิวิตในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเมื่อวาน จึงไม่สมควรอย่างยิ่งประชาชนพลเรือนสามัญชนจะมาเป็นเป้าหมายทางอาวุธจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR) จึงขอประณามผู้ก่อเหตุครั้งนี้และขอเรียกร้องอย่างจริงใจว่า ขออย่าได้มีเหตุการณ์เศร้าใจแบบนี้อีกเลย

 

Thai