แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (POSBO) เรื่อง ประณามการใช้ความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ