รองคณบดี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ซาบาฮัททิน ซาอิม (IZU) ประเทศตุรกี เข้าเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

มูลนิธิมะดีนะตุสสลาม's picture

 

 

รองคณบดี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ซาบาฮัททิน ซาอิม (IZU) ประเทศตุรกี ได้เข้าเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลาม

เมื่อวันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 รศ.ดร.Abdulmuttalip Arpa รองคณบดี คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ซาบาฮัททิน ซาอิม (IZU) นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ได้เข้าเยี่ยมโครงการมะดีนะตุสสลามและรับชมการนำเสนอการดำเนินงานของโครงการ โดยระหว่างการพูดคุย รศ.ดร.Abdulmuttalip Arpa ได้พูดถึงบทบาทและความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างสันติภาพในพื้นที่

และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจถึงความตั้งใจของโครงการมะดีนะตุสสลามซึ่งเป็นโครงการที่หากสำเร็จแล้วจะเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างสันติภาพและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมในภูมิภาคบนพื้นฐานของความรู้และจิตวิญญาณ พร้อมเน้นย้ำว่าโครงการมะดีนะตุสสลามถึงแม้จะเป็นโครงการที่ใหญ่และมีอุปสรรคมากมายในการดำเนินการ แต่ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่บริสุทธิ์จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในที่สุดถึงแม้จะต้องใช้เวลาและความอดทนอีกหลายปี ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ตะอาลา

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอิสตันบูลซาอิม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งโดยมูลนิธิซาบาฮัททิน ซาอิม ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญทางด้านการนำระบบการเงินอิสลามเข้าสู่ประเทศตุรกี ซึ่งปัจจุบันที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาไทยกำลังศึกษาอยู่ในสาขาต่างจำนวนกว่ายี่สิบคนโดยผ่านการประสานงานทางทุนการศึกษากับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.madinahalsalam.com

 

Thai