บทสนทนาระหว่าง นิโก้ ngo ชาวดายัค แห่งเมืองปอเตียนัค เกาะบอเนียวหรือกาลิมันตัน และข้าพเจ้า ngo จากดินแดนสลาตัน

Story telling by Ms.Lamai and friends's picture

 

 

บทสนทนาระหว่าง นิโก้ ngo ชาวดายัค แห่งเมืองปอเตียนัค เกาะบอเนียวหรือกาลิมันตัน และข้าพเจ้า ngo จากดินแดนสลาตัน

(18 -01-61) ณ เมืองปอเตียนัค

 

ข้าพเจ้า ; ปัญหาด้านทรัพยากรที่ชาว

ปอเตียนัค ต้องเผชิญคืออะไรคะ

 

นิโก้ : การสูญเสียที่ดิน จากการที่รัฐบาลอินโดฯ ให้สัมปทานป่าไม้ แก่นายทุนและชาวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยกว่า 400 บริษัท เพื่อทำเหมืองแร่ ทำซุง และปลูกปาล์มน้ำมัน ในที่ดินที่เป็นพื้นที่ป่า 14 ล้านไร่ ให้ชุมชนอยู่อาศัย ทำมาหากิน 1 ไร่ ให้สัมปทานเหมือง 4-5 ล้าน ไร่ ทำซุง 3 ล้านไร่ และอีกราว 5-6 ล้านไร่ให้สัมปทาน ปลูกปาล์มน้ำมัน

 

ข้าพเจ้า : ทราบใช่ไหมว่า อินโดฯจะขายถ่านหินให้ไทย

 

นิโก้ : ครับ ถ่านหิน อยู่ในกาลิมันตันตอนใต้ โชคดีที่อินโดฯ ส่งออกถ่านหินให้ต่างชาติ แต่ไม่ทำโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน ...

 

อืม ...

 

Thai