ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี (รายงานประจำปี 2559)

DSW Database's picture

รายงานประจำปี 2559

ความขัดแย้งชายแดนใต้ในรอบ 13 ปี: 

ความซับซ้อนของสนามความรุนแรงและพลังของบทสนทนาสันติภาพปาตานี
 
โดย
ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
 
 
 
 
 
สนับสนุนการจัดทำรายงานโดย
 
 
สนับสนุนการเผยแพร่โดย
 
 
Thai