บทบาทผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

wevoice's picture

 

ตอนที่ 9 บทบาทผู้หญิงท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงที่ช่วยหนุนเสริมการทำงานของผู้ชาย ความอ่อนโยน และความนุ่มนวลของผู้หญิง จะช่วยลดความขัดแย้งของปัญหาจากสถานการณ์ความความรุนแรงในพื้นที่ผู้นำศาสนาในชุมชน ผู้เป็นเจ้าของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามพ่อมิ่ง ซึ่งได้เข้าร่วมการสานเสวนาระหว่างชาวชุมชนพ่อมิ่งกับเจ้าหน้าที่รัฐ ท่านได้กล่าวถึงบทบาทหญิงชาย โดยเปรียบเทียบกับนกที่บินว่า ต้องใช้ปีกบินทั้งสองข้าง ปีกขวาเป็นเหมือนผู้ชาย ทางปีกซ้ายเป็นผู้หญิง ที่ต้องร่วมกันทำงานในการแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกับภรรยาของท่านศาสดามูฮำหมัด ที่คอยช่วยเหลือการทำงานของท่านศาสดา ซึ่งบางปัญหาผู้หญิงทำได้ดีกว่า เราจึงต้องส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของผู้หญิงภาคประชาสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

Thai