สานเสวนาเชื่อมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมชุมชนยุโป

wevoice's picture

ตอนที่ 10 สานเสวนาเชื่อมสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมชุมชนยุโป

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องพุทธและมุสลิม ใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา กะวัน หรือ คุณคำนึง ชำนาญกิจ ผู้ดำเนินรายการได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และจัดเวทีสานเสวนา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม ที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกัน และยังมีความเห็นจากผู้หญิงที่เป็นแกนนำในพื้นที่ยุโป “กะละ” หรือคุณอาดีละจากบ้านบ่อเจ็ดลูก “กะเจ๊ะ” หรือ คุณเจ๊ะซาฟีนะห์ ยามา จากบ้านบาโด และน้องดานิช ซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ ร่วมสะท้อนความความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านกิจกรรมต่างๆ

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

Thai