เจนีวา CEDAW และ ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

Hearty Support Group's picture

 

 

เจนีวา CEDAW และ ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มด้วยใจและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ได้นำเสนอการถอดบทเรียนกิจกรรมที่ทั้ง 2 องค์กรได้ไปร่วมรับฟังการแถลงรายงนด้านสิทธิสตรี หรือ CEDAW ที่เจนีวาเมื่อกลางปี 2560 ให้กับ NGO ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และ ประชาชน ได้เรียนรู้ไปด้วยกันถึงกลไกของสหประชาชาติ

วันแรกในช่วงเช้าเราได้พูดคุยกระบวนการจัดทำรายงานและการไปเจนีวา โดยคุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ คุณเธย่า จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ กะโซรยา จามจุรี ทำให้เรามองเห็นว่า เรื่องราวผูหญฺิงในจังหวัดชายแดนใต้ได้มีการรับรู้ในระดับสากลและมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ CEDAW ในการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิสตรีในพื้นที่ขัดแย้ง

ในช่วงบ่ายเราแลกเปลี่ยนกันโดยมีคุณรอฮานี จือนารา คุณยาสมิน ซัตตาร์ และคุณเกาซัร อาลีมามะ มาพูดคุยเรื่องผู้หญิงในบ้านเรา CEDAW กับ หลักการศาสนาอิสลาม ใจความสำคัญคือ CEDAW กับหลักการศาสนามีความเหมือนกันในเจตนารมณ์ แต่คนที่ปฎิบัติมีการตีความที่แตกต่าง และสิทธิผู้หญิงขึ้นอยู่กับตัวผู้หญิงเองและการเปิดใจของผู้ชาย

ในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมเป็นชาวบ้านกว่า 60 คน การนำเสนอในช่วงเช้าทำให้มองเห็นว่าคำแนะนำของคณะกรรมการ CEDAW ตรงกับความตรงการของชาวบ้าน และชาวบ้านเริ่มมีความเข้าใจเรื่องสิทธิสตรี แต่ในมุมองของผู้หญิงจะละเลยสิทธิของตนเอง แต่จะพยายามปกป้องสิทธิของผู้ชาย ในช่วงบ่ายจึงได้ชวนคุยกันถึงสิทธิของผู้หญิงเอง ที่จะต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครองทั้งเรื่องสุขภาพผู้หญิง ผลกระทบของผู้หญิง ผู้หญิงถูกซักถามเพื่อให้สามีมามอบตัว ผู้หญิงถูกเก็บดีเอ็นเอ เด็กที่เห็นปฎิบัติการของเจ้าหน้าที่ เรื่องชู้สาวระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้หญิงในหมู่บ้าน เรื่องผู้หญิงมุสลิมเป็นโสเภณี ไม่น่าเชื่อใช่ไหม

2 วันทำให้เรามองเห็นว่ายังมีขยะที่ซุกไว้ใต้พรมอีกเยอะที่เราจะต้องศึกษา เราจึงเห็นแนวทางในการทำงานต่อไปว่า 1 การสร้างคณะทำงานว่าด้วยการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้หญิง 2 การให้ความรู้ประชาชนเรื่อง CEDAW และกฎหมายระหว่างประเทศ

ขอบคุณว่าที่ด๊อกเตอร์และว่าที่คุณแม่ที่ใจเต็มร้อยในการให้ความรู้ คุณยาสมิน ขอบคุณ กะโซรยาที่มาแชร์การทำงานของผู้หญิงบ้านเรา ขอบคุณรอฮานี เกาซัร ฮัสมะ ที่เป็นกระบอกเสียงผู้หญฺิงที่แข็งแรงในการทำงานเพื่อสังคม ขอบคุณคนไกลแต่ใจอยู่ใกล้ คุณหน่อยและเธย่า

ขอบคุณทีมงานด้วยใจพลังเกินร้อยทุกคน ขอบคุณ NGO และ พมจ ยะลา ที่มาช่วยกันทำความเข้าใจเรื่อง CEDAW กัน และขอบคุณชาวบ้านจากทั่วสารทิศ ที่ตั้งใจมามาก

สุดท้ายหากมีความไม่สะดวก ขัดข้อง กลุ่มด้วยใจขออภัยมา ณ ที่นี้ หากเป็นประโยชน์ ก็เป็นความดีงามจากวิทยากรทุกท่าน

รักด้วยใจน้อยๆ แต่รักด้วยใจนานๆนะ ด้วยใจขอ

 

 

Thai