"วิสัยทัศน์" นำไปสู่การพัฒนา

Raja Muda Iskandar Dato Mulia's picture

 

 

"วิสัยทัศน์" นำไปสู่การพัฒนา

การบรรยายรายการสุดท้ายในค่ำคืนสุดท้ายของงาน "โกตาบารู อัญมณีแห่งวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข" ในพื้นที่บ้านเกิดของผมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก "ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ" รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

"อาจารย์สุกรี" นั้นมีความฉลาดในการวางวิสัยทัศน์ ด้วยปัจจัยมากมายนับตั้งแต่การเริ่มเป็นนักเคลื่อนไหวตั้งแต่เป็นเยาวชน เรื่อยมาถึงนักศึกษา ทำงานวิชาการ หรือปัจจุบันที่รับหน้าที่มากมายโดยเฉพาะด้านการศึกษาที่อยู่ท่ามกลางคนต่างชาติอยู่บ่อยครั้งมากๆ

การได้ไปใช้ชีวิตแลเข้าศึกษาในเมืองจีน ยิ่งเป็นการเพิ่มมิติในมุมมองของรองอธิการบดีผู้นี้ให้มีสีสันและลุ่มลึกมากขึ้น

"มหาวิทยาลัยฟาฏอนี" เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีฐานเดิมในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งปัจจุบันขยายไปยังจังหวัดปัตตานี มีนักศึกษาต่างชาติกว่ายี่สิบชาติแตกต่างกันมาลงทะเบียนเป็นนักศึกษา

"เมืองจีนมีทั้งหมดสามสิบหกมณฑล เรามีนักเรียนจีนจากสิบหกมณฑลมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรามีนักศึกษาอเมริกันมาลงเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เรามีทั้งซูดาน กัมพูชา หรือนักศึกษาซาอุดิอารเบียมาลงเรียนวิชาภาษาอาหรับที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี" อาจารย์เริ่มขยายถึงคำว่านานาชาติใกล้ตัวเราด้วยตัวอย่างในมหาวิทยาลัยที่ทุกคนในสามจังหวัดภาคใต้คุ้นชินกันดี

พื้นที่สามจังหวัดที่หมายถึงคือยะลา ปัตตานี และนราธิวาส นั้นดั่งเดิมคือพื้นที่ที่มีความหลากหลายอยู่ก่อนแล้ว ด้วยหลักฐานมากมาย ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราทุกๆคนจะมีความหวังในการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย

"อดีตหนึ่งในห้าร้อยมุสลิมที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก" เผยว่าโกตาบารูมีโอกาสในการพัฒนาเป็นชุมชนนานาชาติได้ ลองคิดเริ่มต้นในการทำสถิติบรรดาชาวโกตาบารูทั้งที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ กำลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ และรอที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ คิดว่าหากได้ข้อมูลดังกล่าวมาอยู่ในมือแล้ว ก็สามารถต่อยอดได้อีกมากมาย

หรือการทำ "Home Stay" ที่เปิดให้คนต่างถิ่นโดยเฉพาะคนต่างชาติเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เข้ามาแลกเปลี่ยนสไตล์การเป็นอยู่ ชาวบ้านได้เงินค่าเช่า ขายของพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และยังสร้างบรรยากาศแห่งความหลากหลายที่ทำให้คนโกตาบารูคุ้นชินกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ถึงที่บ้าน

ผมเจออาจารย์สุกรีทีไร มีเรื่องราวยาวๆให้ได้คุย ลับคมในความรู้บ่อยครั้ง

ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ยังสร้างปรากฏการณ์ให้กับนักคิดทางสังคมโดยตลอดมา

--การพัฒนาที่ดี--นั้นย่อมไร้ซึ่ง--วิสัยทัศน์ที่ดี--ไม่ได้เลย

มองไกล มองใกล้ ไม่สำคัญเท่าเป้าหมายที่ชัดเจน อาจจะต้องใช้เวลานั้นเป็นเรื่องของความอดทน และมุ่งมั่น แต่ที่เราทั้งหลายมุ่งหวังคือ "ผลลัพธ์" ที่ต้องเริ่มเห็นเค้าโครงลาง ไอ้ที่ว่าลางๆนี่แหละคือเงาของ"วิสัยทัศน์"นี่แหละ

ที่ไม่อยากให้ละเลยคือผลลัพธ์ดังกล่าวนั้นต้องไม่ทิ้งความปลอดภัยของประชาชน ความเอื้อเฟื้อของสังคม ความยุติธรรมโปร่งใสของผู้ใช้อำนาจ และหากเพิ่มถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นด้วยแล้ว ...

"ผลลัพธ์" คือคำตอบที่เป็นผลงานชิ้นโบว์แดงระดับโลกอย่างแท้จริง.

 

#PrinceAlessandro

12-02-2018

 

Thai