Skip to main content

 

ทำไมกระบี่-เทพา ต้องอดข้าวประท้วง ทางเลือกสันติวิธีที่เหลืออยู่ เพื่อยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน

 

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ, 13 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

การที่คนเราจะตัดสินใจอดข้าวประท้วงคงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนี่คือการอารยะขัดขืนขั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงกระทำได้ เพื่อประกาศเอาทั้งกายและใจเข้าแลก เพื่อปกป้องบ้านเกิด ปกป้องแผ่นดิน ปกป้องลูกหลาน ให้พ้นจากภัยจากนโยบายการดันทุรังก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพาโดยที่ไม่ฟังเสียงประชาชน

แม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะพูดว่าจะเลื่อนการพิจารณาสร้างหรือไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไปอีก 3 ปี แต่ก็ไม่ปรากฏลายลักษณ์อักษรใดๆ อีกทั้งในระหว่าง 3 ปีนี้ ยังอนุญาตให้มีการเตรียมการอื่นใดไปพลางได้ เช่น ให้มีการศึกษา EHIA ให้แล้วเสร็จได้ ทำให้การประกาศเลื่อน 3 ปี จึงเป็นการเลื่อนสอดไส้ที่ขาดความจริงใจ

สำหรับคนกระบี่และเทพา เขาศึกษาข้อมูลจนมีความชัดเจนแล้วว่า ทั้งกระบี่และเทพาอุดมสมบูรณ์เกินกว่าที่จะมาแลกด้วยโรงไฟฟ้าถ่านหิน กระบี่เมืองท่องเที่ยวโลก ผู้คนทั่วโลกมากระบี่เพราะทะเลสวยฟ้าใสอากาศดี สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 500,000 ล้านบาท สร้างงานสร้างเงินแก่คนนับแสน ยั่งยืนยาวนาน แต่รัฐกลับจะมาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แค่คิดก็ผิดแล้ว

ส่วนที่เทพาเมืองแห่งวิถีชีวิตที่สุขสงบในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากการทำลายธรรมชาติแล้ว ยังต้องมีการบังคับโยกย้ายพี่น้องเทพาออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ฝังรกรากถึง 240 หลังคาเรือนเพื่อเอาที่ดินมาสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน กว่า 1,000 คนที่ต้องระหกระเหินไปหาที่อยู่ใหม่ คนอีก 25,000 คนต้องทนอยู่อาศัยในรัศมี 5 กิโลเมตรจากโรงไฟฟ้า ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วในยุคนี้

ด้วยผลกระทบจริงที่พี่น้องกระบี่เทพาเขาจะได้รับ การสู้ไม่ถอยจึงเกิดขึ้น เมื่อยื่นหนังสือมาแล้วเป็นร้อยครั้ง เมื่อเข้าพบแจ้งข้อมูลสารพัดกรรมการมาร่วมร้อยหน เมื่อจัดเวทีเสวนาวิชาการบอกล่าวประเด็นมาเป็นร้อยเวที แต่ไร้เสียงตอบรับจากใจจริงจากรัฐบาล แถมรัฐบาลมีปืน มี ม.44 มี พรบ.สกัดกั้นการชุมนุม มีอำนาจราชการตำรวจทหารที่จำใจต้องทำตามคำสั่ง ภาคประชาชนจึงเหลือทางเลือกอยู่ไม่กี่ทาง การอารยะขัดขืนคือทางเลือกที่ดีที่สุด และการอดข้าวประท้วงก็คือสันติวิธีแห่งการอารยะขัดขืนขั้นสูงสุดที่มนุษย์พึงกระทำ

คนกระบี่และเทพาตั้งใจที่จะอดข้าว ทานได้แต่เพียงน้ำและของเหลวเพื่อประทังชีวิต ใครไม่ไหวล้มลงก็หามส่งโรงพยาบาล คนใหม่มาอดข้าวแทน ต่อเนื่องยาวนานจนกว่าจะได้รับชัยชนะ นี่เป็นการแสดงออกโดยสันติวิธีอย่างที่สุด เป็นแรงกดดันที่ส่งแรงทั้งต่อรัฐบาลรวมถึงภาคประชาชนเองด้วยเป็นปฏิบัติการประดุจการทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองจันท์ ที่ต้องร่วมมือร่วมใจและต้องการสนับสนุนจากพลังมวลชน จึงจะสามารถทำให้รัฐบาลเผด็จการจำต้องยกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่และเทพา อันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้

อารยะขัดขืนด้วยการอดข้าวประท้วงในครั้งนี้ เป็นการประกาศอิสรภาพจากความกลัวของภาคประชาชน เพื่อหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน และหยุดการละเมิดสิทธิชุมชนอันอุดมสมบูรณ์ของคนกระบี่และเทพา และเป็นการเคลื่อนไหวที่รอการสนับสนุนจากคนไทยทั้งประเทศที่จะร่วมกดดันรัฐบาลและ คสช.