OIC สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

Thapanee Ietsrichai's picture

 

 

OIC สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

 

ผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC ชื่นชมนโยบายและความพยายามของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่พัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และสนับสนุนการพูดคุยสันติภาพที่กำลังดำเนินการอยู่โดยมีประเทศมาเลเซีย เป็นผู้อำนวยความสะดวก ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ OIC โดยที่ OIC ไม่จำเป็นต้องมาเป็นผู้สังเกตุการณ์โดยตรงตามที่มีการเรียกร้อง แต่หากรัฐบาลไทยต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมสนับสนุน ซึ่ง OIC ยืนยัน ไม่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนและอยากเห็นผู้คิดต่างเข้าร่วมการพูดคุยเพื่อสันติภาพ

ผลการลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 วันตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม ของผู้แทนองค์การความร่วมมืออิสลาม หรือ OIC จำนวน 8 คน นอกจากเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาคใน ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว วันนี้ผู้แทน OIC ได้หารือร่วมกับ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

ก่อนลงพื้นที่ชุมชนบ้านทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี ชุมชนสองวิถีบ้านทรายขาว ซึ่งเป็นชุมชนตัวอย่างในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างชาวไทยพุทธและมุสลิม ที่ต่างเป็นชุมชนดั่งเดิม ทั้งศาสนาอิสลาม ที่มีมัสยิด นัจมุดดิน อายุ 383 ปี และวัดทรายขาว ที่เก่าแก่นับร้อยปี ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางพหุวัฒนธรรม ทั้งการท่องเที่ยว เช่นน้ำตกทรายขาว สิ้นค้าเกษตร เช่นทุเรียน และ สินค้าท้องถิ่น เช่น ผ้าไหม ซึ่งผู้แทน OIC มีความประทับใจที่เห็นการอยู่ร่วมกันของทุกศาสนา และยังชื่นชม ที่มัสยิดนัจมุดดิน ยังคงเก็บรักษาคัมภีร์อัลกุรอ่านโบราณ ที่น่าจะมีอายุกว่า 900 ปี ไว้เป็นอย่างดี และยังมีโครงการแว่นตาให้ยืมสำหรับผู้สูงอายุ บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ทำให้ผู้แทน OIC เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไทย ที่เมื่อลงพื้นที่มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ได้ไปเยี่ยมชม อุทยานการเรียนรู้ TK Park จังหวัดยะลา ของเทศบาลนครยะลา ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เยี่ยมชมการทำงานด้านพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ ศอบต. การพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม และเยี่ยมชมโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนอิสลาม ที่ส่งเสริมการเรียนให้เด็กเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ซึ่ง เอกอัครราชทูตตุรกี ประจำ OIC ในฐานะผู้แทนประธาน OIC ยอมรับในความพยายามของหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ไทยในการสร้างความเท่าเที่ยมของประชาชน ทำให้ภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างจากที่คิดไว้ แม้ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยเข้มแต่หวังว่านโยบายการพัฒนา เศรษฐกิจและการศึกษา จะมีส่วนสำคัญ ควบคู่ไปกับกระบวนการพูดคุยเพือสันติภาพ

ซึ่ง OIC สนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขที่กำลังดำเนินการอยู่ระหว่างรัฐไทยกับกลุ่ม มารา ปาตานี ที่มีประเทศมาเลเซีย เป็นผู้อำนวยความสะดวก โดยที่ OIC ยังไม่จำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทหรือเป็นผู้สังเกตุการณ์ตามที่มีการเรียกร้อง เพราะ มาเลเซีย ถือเป็นตัวแทนของ OIC ในกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้อยู่แล้ว แต่หากรัฐบาลไทยต้องการให้สนับสนุนในเรืองใด OIC ก็ยินดี

ผู้อำนวยกกองชนกลุ่มน้อยมุสลิม OIC ย้ำว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับไทยในโอกาสครบรอบ 20 ปีที่ไทยเป็นประเทศผู้สังเกตุการณ์ OIC แม้ไม่ใช่สมาชิก ที่มีอยู่ 57 ประเทศ แต่มีชาวมุสลิมอยู่จำนวนมากด้วย  องค์การความร่วมมืออิสลามโลก หรือ OIC  ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก องค์การสหประชาชาติ หรือ UN จึงนำความห่วงใยของประเทศมุสลิมมาถึงพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขอให้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและมีส่วนร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างศาสนิกเพื่อสร้างสังคัมพหุวัฒนธรรม และให้สนับสนุนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยเฉพาะกลุ่มขบวนการที่ยังใช้กำลังอาวุธ กลุ่มคิดต่าง ควรเข้ามาต่อสู้ในที่สว่าง บนโต๊ะเจรจาสันติภาพ ซึ่ง OIC ไม่ได้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน

ผู้แทน OIC ในฐานะแขกของกระทรวงต่างประเทศ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาซิส พิทักษ์กุมพล จุฬาราชมนตรี ที่มัสยิดกลาง ประจำจังหวัดสงขลาโดยย้ำถึงความร่วมมือที่ดีต่อกันและอยากเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้นตามลำดับ จึงขอให้หันมาร่วมกับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

 

#ข่าว3มิติ 1 มี.ค.61

https://youtu.be/19RREQVxVdQ

 

Thai