สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมกราคม 2561

DSW Database's picture

 

 
โดย  คณะทำงานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้  
(Deep South Incident Database : DSID)
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น.
 
 
 
 
 
 
File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-01-2018-th.pdf1.1 MB
Thai