ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน

wevoice's picture

ตอนที่ 12 ร่วมด้วยช่วยกันจัดสานเสวนาชุมชน

ในตอนนี้ ว่าด้วยเรื่องผู้นำในชุมชนยุโป อ.เมือง จ.ยะลา นายกเทศบาลตำบลยุโป ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และสนับสนุนให้กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดเวทีสานเสวนากับเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หลังจากนั้นทำให้ผู้หญิงในพื้นที่รวมพลังรวมกลุ่มกันจัดเวทีสานเสวนากันเองขึ้นในชุมชน และยังมีแกนนำผู้หญิงในพื้นที่ยุโป ที่มีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็น อสม. เล่าถึงประสบการณ์การจัดเวทีสานเสวนาและร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่มีทั้งพี่น้องพุทธ มุสลิม และเจ้าหน้าที่รัฐ

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com

Thai