Skip to main content

ตอนที่ 16 เยียวยาครอบครัวผู้สูญเสีย “ครอบครัวสาลีมะห์ ”

ในตอนนี้ ว่าด้วยชีวิตของครอบครัวของผู้สูญเสียในชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่มีชื่อว่า “สาลีมะห์ ลาบอ” ซึ่งสูญเสียคนในครอบครัวไปสามคน คือ พี่เขย แม่ และพี่สาว ทำให้เธอต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูหลานกำพร้าที่เป็นลูกเล็กๆของพี่สาว 2 คน ตั้งแต่สมัยเธอยังเรียนปอเนาะ แต่ด้วยหลักของศาสนา ที่สอนให้ซอบัร อดทน ประกอบกับการไม่ทอดทิ้งกันของคนในชุมชน รวมทั้งองค์กรจากภายนอก เช่นเครือข่ายผู้หญิงฯ และองค์กรอื่นๆที่เข้ามาเยี่ยมบ้าน ที่ได้ช่วยกันระดมเงินช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้า รวมทั้งจัดสานเสวนาและประสานส่งต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ก็ทำให้ครอบครัวนี้ได้รับเงินเยียวยาและการช่วยเหลือตามสิทธิจากภาครัฐได้ในที่สุด

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com