Skip to main content

ตอนที่ font-weight:normal">18 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 1

 

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไปในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยาได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายที่อยู่กับบ้าน ผู้เป็นพ่อ ต้องพยายามทำหน้าที่แม่ไปพร้อมๆกัน ทั้งเลี้ยงลูก รับส่งลูกไปโรงเรียน ทำกับข้าว ซักผ้า เยี่ยมภรรยาที่อยู่เรือนจำ แล้วก็ทำงานหนัก เพื่อให้ลูกๆได้เรียน เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของลูกๆและครอบครัว ในขณะเดียวกันในตอนนี้ ก็จะได้ฟังเสียงของภรรยาของเขา ที่เพิ่งพ้นโทษกลับมา ที่วอนขอให้สังคมให้โอกาส เพื่อเธอและครอบครัวจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com