เทสโก้ โลตัส รับซื้อลองกองจากเกษตรกรชายแดนใต้

Benar News Thai's picture

เทสโก้ โลตัส รับซื้อลองกองจากเกษตรกรชายแดนใต้

 

มารียัม อัฮหมัด
ปัตตานี
180309-TH-longkong-1000.jpg
ชาวสวนในจังหวัดยะลาแพ็คลองกองลงภาชนะบรรจุ วันที่ 7 ตุลาคม 2559
 มารียัม อัฮหมัด/เบนาร์นิวส์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยในวันนี้ว่า ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสจะรับซื้อลองกองจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจาก ศอ.บต.ร่วมมือกับอำพลฟูดส์ พัฒนาคุณภาพผลผลิต ด้านชาวสวนเชื่อ การที่รัฐเข้าช่วยเหลือจะทำให้เกษตรกรได้ประโยชน์ และแก้ปัญหาราคาตกต่ำได้

นายศุภณัฐ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ศอ.บต. ร่วมกับบริษัทแปรรูปสินค้าเกษตร อำพลฟูดส์ พัฒนาพันธุ์ลองกองให้ได้คุณภาพ จนปัจจุบัน สามารถติดต่อให้บริษัท เทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้ามาช่วยรับซื้อ และกระจายสินค้าได้

“ขอบคุณเทสโก้ โลตัส ที่ผ่านมา ศอ.บต. ร่วมกับบริษัท อำพลฟูดส์ ทำการวิจัยเรื่องลองกองให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดปัญหาเชื้อราในลองกอง ให้ได้ช่อโต มีรสชาติดี และสามารถให้ผลผลิตตามฤดูกาล ทำให้ลองกองที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เกรดเอ หรือบี ก็สามารถส่งขายเทสโก้ โลตัส และส่วนที่เหลือสามารถขายให้บริษัท อำพลฟูดส์ ทำน้ำลองกองได้” นายศุภณัฐกล่าว

“ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งนี้ เกษตรกรต้องให้ความสำคัญในด้านการขนส่งผลผลิต ด้วยการรักษาคุณภาพของผลลองกองให้ได้มากที่สุด คัดแยกผลลองกองที่มีคุณภาพ รวมทั้งต้องใส่บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และสามารถระบายอากาศได้ดีเพื่อลดการเน่าเสีย ตลอดจนสามารถนำส่งขายได้ตามคุณภาพที่วางไว้” นายศุภณัฐกล่าวเพิ่มเติม

ด้าน นางนภัสจิรา อิงคโรจน์ฤทธิ์ จากบริษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า บริษัทต้องการช่วยเหลือชาวสวน เพื่อให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้ และที่ผ่านมา ผลผลิตจากชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า

“เทสโก้ โลตัส ตั้งใจเข้ามาเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการส่งขายผลผลิตลองกอง และขยายตลาดแก่ผู้บริโภคที่หลากหลาย ผ่านการวางจำหน่ายในห้างของ เทสโก้ โลตัส ที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆ บริษัทฯ ยินดีให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น” นางนภัสจิรากล่าว

“ปัญหาการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันตลอดที่ผ่านมา คิดว่าถ้ามีการสื่อสารก็จะเข้าใจตรงกัน วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา และสร้างแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อปรับทิศทางในการดำเนินโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งและประสิทธิภาพในการดำเนินการมากยิ่งขึ้นต่อไป” นางนภัสจิรากล่าวเพิ่มเติม

ในปี 2558 เทสโก้ โลตัส รับซื้อลองกอง จากเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีละ 80 ตัน ก่อนเพิ่มเป็น 150 ตันต่อปี โดยทำการกระจายส่งสินค้าขายยังห้างโลตัสในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทสโก้ โลตัส พยายามช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับซื้อสินค้าเกษตร ซึ่งแต่ละปีมีน้ำหนักรวมประมาณ 2 แสนตัน

ในปีที่ผ่านมา มีลองกองจากสามจังหวัดชายแดนใต้ออกสู่ตลาดในจำนวนเพียง 1.6 หมื่นตัน เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และราคาซื้อขายหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 6 บาท สูงกว่าปี 2558 สองบาทต่อหนึ่งกิโลกรัม

ทั้งนี้ ก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงจากฝีมือของขบวนการก่อความไม่สงบ เมื่อต้นปี 2547 ลองกองมีราคาถึงกิโลกรัมละ 120 บาท แต่หลังจากนั้นราคาได้ตกลงอย่างต่อเนื่อง เพราะพ่อค้าคนกลางไม่กล้าเดินทางไปรับซื้อลองกองจากชาวสวน

ด้าน นายมูฮำหมัด เจะแต ชาวสวนลองกอง ในจังหวัดยะลา กล่าวว่า การที่รัฐประสานเอกชนให้มารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดี แต่ขออย่าให้มีการเก็งกำไรเอาเปรียบชาวสวน

“ทุกวันนี้ ลองกองมีปัญหาราคาถูก ล้นตลาด หากทาง ศอ.บต. ร่วมกับเทสโก้ โลตัส และอำพลฟูดส์ รับซื้อลองกองเพื่อนำไปขาย และทำน้ำลองกอง ถือเป็นแนวทางที่ดีมาก สามารถช่วยชาวสวนลองกองได้ดี ตรงจุด ปัญหาที่ผ่านมา ลองกองไม่สามารถแปรรูปได้ และเมื่อสามารถแปรรูปได้ มั่นใจว่าลองกองจะไม่เน่าเสียของเหมือนในอดีต เพียงแต่ขอให้รัฐทำจริง ช่วยชาวสวนจริง อย่าเก็งกำไรจากการเป็นตัวกลาง” นายมูฮำหมัดกล่าว

การเจรจาระหว่าง ศอ.บต. และบริษัทเอกชนครั้งนี้มีขึ้นที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ อาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแทน ศอ.บต. บริษัทเอกชน และชาวเกษตรกรสวนลองกองเข้าร่วม

ปัจจุบัน จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเกษตรกรชาวสวนลองกองประมาณ 7.2 หมื่นราย โดยจังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ปลูกราว 6 หมื่นไร่ ยะลา 3.6 หมื่นไร่ และปัตตานี 2 หมื่นไร่

 

เผยแพร่ครั้งแรกที่ www.benarnews.org

 
Thai