เปิดลงทะเบียนออนไลน์เวทีเสวนาสาธารณะ "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"

The CAP's picture

 

 

#เปิดลงทะเบียนและรบกวนอ่านให้จบน่ะทุกท่าน

............................................

The CAP & Deep South Watch & CSCD & PATANI FORUM

 

#ภูมิใจเสนอ

เวทีเสวนาทางวิทยาศาสตร์

ว่าด้วยเรื่อง "วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"

 

วิทยากรรับเชิญร่วมเสวนามี 4 ท่าน

ได้แก่

1.รศ.ดร. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์

2.ว่าที่ ดร.อาฎิล ศิริพัธนะ

3.ว่าที่ ดร.นารีมัส เจะและ

4.คุณครูมูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

 

ผู้ดำเนินรายการ

>

 

พบกัน

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561

เวลา 18.30 - 21.50 น.

ณ ห้องประชุมอีหม่ามอัลนาวาวีย์ ตึกวิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี (ตึก วอศ. ม.อ.ปัตตานี)

 

 

#งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT94xiBsrGKJYJ6lZKt1gz1zoFTjO9...

 

...................................................................

 

ปล.1 หากท่านใดลงทะเบียนชื่อตนเองซ้ำทางเราขอตัดเหลือเพียงชื่อเดียว

ปล.2 ผู้ลงทะเบียนออนไลน์ทางเราจะรับประกันเก้าอี้ที่นั่งของท่าน

ปล.3 ภายในวันงานขอให้พกบัตรประชาชนมายื่นจุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธ์ตนเอง

 

Thai