การฑูตนานาชาติผ่านปอเนาะ

Ustaz Shukur's picture

 

การฑูตนานาชาติผ่านปอเนาะ

 

อับดุลสุโก ดินอะ

ที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา

 

ในขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจชต.หรือปอเนาะกำลังถูกมองเเง่ลบจากหลากภาคส่วนเเต่ในขณะเดียวสมาคมโรงเนียนเอกชนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาซึ่งมีร.ร.หรือปอเนาะ 84โรง ได้ขับเคลือนการพัฒนาการศึกษาผ่านเวทีนานาชาตืกล่าวคือทางคฯะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัย UIN Suska ,Riau ,Indonesia ได้มีความร่วมือระดับนานาชาติโดยการส่งนศ.ฝึกสอน12คนเพื่อฝึกสอนในภาคเรียน2/2560   ตั้งเเต่1/11/61-13/3/61 ซึ่งมีผลทำให้เวทีเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการศึกษานี้ทำให้คนทั้งสองประเทศมีสัมพันธ์ที่โดยเฉพาะการเเลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ทำให้คนอินโดนีเซียมองพื้นที่จชต.ในภาพที่ดีมากๆ

ในช่วง 15-18/3/61 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน14 ท่านได้ไปส่งมอบนศ.ฝึกสอน เเละเเลกเแปลี่ยนเรียนในสถาบันการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรมในจังหวัดเรียว อินโดนีเซีย เเละได้มีการบันทึกข้อตกลง สัญญาด้วยวาจาว่าจะสานสัมพันธ์ต่อไปเเละพัฒนายิ่งๆขึ้น อันเป็นจุดเริ่มต้นของเวทีนานาชาติ อันเสมือนเป็นเป็นฑูตไทยในการสร้างความร่วมมือคนสองประเทศ

 

.....

หมายเหตุ

รวบรวมข่าวการเดินทางดูงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์เรื่องการศึกษาระหว่างสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลากับหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรมจังหวัดเรียว  ประเทศอินโดนีเซียRiau,Indonesia ช่วง 15-18/3/61

1.https://riau.kemenag.go.id/berita/501778/PISA-Songklha-Thailand-Kemenag-...

2.https://riau.kemenag.go.id/berita/501781/Rombongan-PISA-Songklha-Thailan...

3.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1989212261342720&id=15269519...

4.FTK UIN Suska Riau – PISA Songkhla Thailand Perkuat Kerja Sama Pendidikan - http://pekanbaru.riauposting.com/berita/headline-pekanbaru/8251/ftk-uin-... button

5.https://youtu.be/tsPT7IQUfI8

 

Thai