สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-052018-th.pdf799.01 KB
Thai