สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

DSID's picture
Wed, 2018-08-15 15:04 -- DSID

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-072018-th.pdf753.91 KB
Thai