สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-082018-th.pdf302.15 KB
Thai