สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังชายแดนใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-092018-th.pdf324.18 KB
Thai