สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

DSID's picture
Tue, 2018-12-11 16:19 -- DSID

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet_112018-th.pdf350.16 KB
Thai