สันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534-2554 [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture
เอกสารวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสันติสนทนา: เส้นทางเผชิญความรุนแรงชายแดนใต้, 2534 - 2554

 

จัดทำโดย

คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


ติดต่อขอรับหนังสือได้ที่

strategic.nonv@gmail.com

หรือ 

คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี อาคารคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

 

DOWNLOAD

Thai
Paper cover: 
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon peacetalks_snc_2018.pdf3.1 MB