สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561

DSID's picture
Mon, 2019-01-07 10:22 -- DSID

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2561

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.

ดาวน์โหลด

 

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet_122018-th.pdf350.17 KB
Thai