ตัวแสดงระหว่างประเทศในความขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้: การสำรวจเบื้องต้น [หนังสือ]

DeepSouthWatch's picture

เอกสารวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ตัวแสดงระหว่างประเทศในความขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้:

การสำรวจเบื้องต้น

โดย

คณะทำงานยุทธศาสตร์สันติวิธี (คยส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ธันวาคม 2559

DOWNLOAD

Thai
Paper cover: 
Paper documents: 
AttachmentSize
PDF icon iactor_in_deadly_conflict.pdf1.24 MB