สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/wp-content/uploads/2019/09/DATASHEET-JUN-TH.pdf 

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-jun-th.pdf551.85 KB
Thai