สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1104

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-aug-th.pdf584.44 KB
Thai