สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2562

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1185 

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-oct-th.pdf538.54 KB
Thai