สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1212 

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-nov-th.pdf558.17 KB
Thai