สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2563

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนกันยายน 2563

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1413

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-092020-th.pdf375.84 KB
Thai