สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2563

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนตุลาคม 2563

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1430

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-102020-th.pdf382.19 KB
Thai