สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2563

DSW Database's picture

สรุปเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเดือนธันวาคม 2563

โดย ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

(Deep South Watch Database)

ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น.

ดาวน์โหลด

https://dswdatabase.info/?p=1472

File attachment: 
AttachmentSize
PDF icon datasheet-122020-th.pdf395.52 KB
Thai