สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 84 เดือน (4 มกราคม 2547 - 28 ธันวาคม 2553)

DSW Database's picture

สถิติการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบ 84 เดือน ( 4 มกราคม 2547 - 28 ธันวาคม 2553) ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สรุปดังนี้เหตุการณ์ความไม่สงบทั้งสิ้น 10,498 เหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิตจำนวน 4,524 ราย และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 7,320 ราย

 

Thai