เกิดเหตุระเบิดบริเวณตลาดสด เขตเทศบาล ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ จนท.ตร เสียชีวิต จำนวน ๒ นาย ,ได้รับบาดเจ็บ จำน

DSW Database's picture

เมื่อ ๑ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๗๕๐ ได้รับแจ้งเหตุจากข่ายวิทยุภาคประชาชน ว่าเกิดเหตุระเบิดบริเวณตลาดสด เขตเทศบาล ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เป็นเหตุให้ จนท.ตร เสียชีวิต จำนวน ๒ นาย ,ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๓ นาย และราษฎรได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๗ คน ดังนี้
๑.ด.ต.กิตติ มิ่งสุข อายุ ๓๙ ปี จนท.ชุด EOD ร้อย.ตชด.๔๔๗ ถูกสะเก็ดระเบิดศีรษะเป็นโพรง แขนขวาขาดขาดซ้ายขาด เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
๒.จ.ส.ต.กฤษดา ทองโอ อายุ ๓๕ ปี จนท.ตร.สภ.สุไหงปาดี ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณกลางหน้าอกเป็นรู เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
๓.ร.ต.อ.วรวิเชียร คงสม อายุ ๕๐ ปี หน.ชุด EOD ร้อย.ตชด.๔๔๗ ได้รับบาดเจ็บ ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณศีรษะ นำส่ง รพ.สุไหงโก-ลก
๔.ด.ต.เจริญ โต๊ะหมอ อายุ ๔๖ ปี จนท.ชุด EOD ร้อย.ตชด.๔๔๗ ได้รับบาดเจ็บ ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาทั้งสองข้าง นำส่ง รพ.สุไหงโก-ลก
๕.ส.ต.อ.ศราวุธ ชูภักดี อายุ ๓๔ ปี จนท.ตร.สภ.สุไหงปาดี มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก ได้รับบาดเจ็บ
๖.อส.มุสตาแม ยือระ อส.อ.สุไหงปาดี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.สุไหงโก-ลก
๗.อส.ธีระศักดิ์ สะแลแม อายุ ๒๓ ปี อส.อ.สุไหงปาดี ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาทั้งสองข้าง ได้รับบาดเจ็บ นำส่ง รพ.สุไหงโก-ลก
๘.ด.ช.รุสดี เจ๊ะนาแว อายุ ๑๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๙/๖ บ.เจาะกด ม.๔ ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณเท้า ได้รับบาดเจ็บ
๙.น.ส.ซูเรียนา อาแวกาจิ อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๕๙/๒ บ.โคกตา ม.๑ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณต้นขาขวา ได้รับบาดเจ็บ
๑๐.นายอนันต์ ทองหลง อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๓ บ.โคกตา ม.๑ ตุปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหัวเข่า ได้รับบาดเจ็บ
๑๑.นายอายิ อาแว อายุ ๔๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓ ถ.จารุเสถียร ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ
๑๒.นางกัญญา ภัทรวนาคุปต์ อายุ ๔๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑ ถ.พฤษชาติ ซ.๒ ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณข้อศอกซ้าย ได้รับบาดเจ็บ
พฤติกรรม ร้อย.ร.๑๕๑๑๓ ฉก.นราธิวาส ๓๑ เวลา ๐๖๕๐ ได้รับแจ้งจากราษฎรว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณตลาดสดเขตเทศบาลสุไหงปาดี จึงได้จัดกำลังเข้าตรวจสอบเหตุดังกล่าว และทำการปิดกั้นพื้นที่ พร้อมร้องขอการสนับสนุนจากชุด EOD ของ จนท.ตชด. ขณะ จนท.ชุด EOD เข้าตรวจสอบได้เกิดระเบิดขึ้น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า เป็นวัตถุระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องพลาสติก น้ำหนักประมาณ ๕ กก.
จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยคนร้ายนำมาซุกซ่อนไว้ในตะกร้าพลาสติกแล้วนำมาวางไว้โคนเสาไฟฟ้าภายในตลาดสด
สาเหตุ : เป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
บริเวณที่เกิดเหตุ : ริมถนนตรงข้ามร้านขายผักเลขที่ ๘๒๐/๔ ถ.ฉัตรวาริน ๑ ภายในตลาดสดเขตเทศบาล ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส พิกัด RG ๑๘๔๗๓๗
 ที่มา : ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

Thai