กรมอุตุประกาศเตือนภัย "คลื่นลมแรงในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยตอนล่าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554"

DSW Database's picture

ประกาศเตือนภัย
"คลื่นลมแรงในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยตอนล่าง"

ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 06 มกราคม 2554
 
     บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-8 ม.ค. 2554
อนึ่ง ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศา
 
Thai