สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2554

DSW Database's picture

สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ในรอบ 7 วัน ระหว่างวันที่ 1-7 มกราคม 2554

โดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ทั้งสิ้น 9 เหตุการณ์

  • ซุ่มโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ 2 เหตุการณ์
  • ซุ่มยิง 2 เหตุการณ์
  • ยิง 2 เหตุการณ์
  • ระเบิด 3 เหตุการณ์

ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย และได้รับบาดเจ็บ 18 ราย โดยผู้เสียชีวิตจำนวน 2 รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ผู้ใหญ่บ้านอีก 1 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เป็นราษฎร 5 ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ 3 ราย เจ้าหน้าที่ทหาร 3 ราย กลุ่มกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 4 ราย กลุ่ม ชรบ/อส/ จำนวน 2 ราย และเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี อีก 1 ราย

พื้นที่การเกิดเหตุ คนร้ายก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มากที่สุด 6 เหตุการณ์ อยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะ 3 เหตุการณ์ สุไหงปาดี เจาะไอร้อง และจะแนะ อำเภอละ 1 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นพื้นที่ จังหวัดยะลา 2 เหตุการณ์ อยู่ในพื้นที่อำเภอรามันทั้ง 2 เหตุการณ์ และพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 เหตุการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอสายบุรี

 

 

Thai