สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 7 วัน (8-14 มกราคม 2554)

DSW Database's picture

สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.ในรอบ 7 วัน (8-14 มกราคม 2554)

ประเภทของเหตุการณ์

ประเภทของเหตุการณ์ จำนวน(เหตุการณ์)
ยิง 6
พบศพ 1
พบวัตถุระเบิด 1

 

พื้นที่การเกิดเหตุ

พื้นที่เกิดเหตุ จำนวน(เหตุการณ์)
เมืองยะลา 2
อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 2
อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1
อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1
อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1

 

จำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำนวน(ราย)
เสียชีวิต 6
บาดเจ็บ 4

 

ภูมิหลังของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

ประเภท อาชีพ จำนวน (ราย)
เสียชีวิต ราษฎร 3
  ทหาร 2
  ลูกจ้างของรัฐ 1
บาดเจ็บ ราษฎร 2
  อส.ทพ 1
  อส. 1
รวม   10

 สรุปข้อมูลโดย : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2554

Thai